Er du vår nye samarbeidspartner? Velkommen til sponsortreff 5. april!


Publisert: 30.03.2022

«Like muligheter», lokal verdiskapning, bærekraft og toppfotball.
 Vi ønsker oss flere samarbeidspartnere!

Å sikre «Like muligheter» er en stor og viktig samfunnsoppgave, og Odds Ballklubb Kvinner som toppklubb ønsker å være en spydspiss på dette området. Vi skal bidra til et løft for Telemarks-fotballen til glede for ivrige jenter, spillere, samarbeidsklubber, partnere og lokalsamfunnet. Vårt mål er å skape en stabil elitesatsing for kvinnefotballen i Telemark, og en Telemarks-modell for talentutvikling av jenter.

Målsettingen er å skape et løft for kvinnefotballen tuftet på:
– solid toppklubb-drift
– meget god spillerutvikling
– bredt klubbsamarbeid og utvikling av fotball for jenter i fylket

Fotballen er en viktig identitetsskaper og vi ønsker at dette blir et viktig samarbeidsprosjekt. Dersom flere jenter fortsetter med fotball lenger, kan det bidra til sterkere forankring i lokalmiljøene. For disse jentene kan et godt tilbud bremse fraflytting fra fylket. Vi skal også medvirke til å skape varige endringer i holdningene til fotball for jenter, ved å spre kunnskap om, få flere jenter til å ta trenerkurs og få flere jenter engasjert på ledernivå.

Vi ønsker potensielle samarbeidspartnere/sponsorer velkommen på Skagerak Arena, ViP-lokalene i 3 etg. tirsdag 5. april kl. 15.00 for å høre mer om dette.

Program:

  • Velkommen
  • Kort om sesongen 2021 og målsetninger for årets sesong v/Even Vala
  • Bærekraft og Like muligheter v/Trine Rønning
  • Planer for ombygging på Skagerak Arena v/Knut Wille, Kontorbygg

Velkommen!