Historie

På dagsorden i Telemark siden 1971

Fotball for jenter har vært på dagsorden i Telemark siden 1971. Det har vært ulike klubber som har lykkes med gode lag som har snust på toppen av norsk jentefotball. Som Fossum, Skidar, Bamble, Stathelle, Langesund, Urædd og Snøgg. Det er derimot ingen av dem som har lyktes å stabilisere seg i toppen av norsk fotball.

Med dette som bakteppe, og med mål om å etablere en stabil toppklubb på jentesiden, ble det 2018, etter et initiativ fra Fossum IF Skien, startet et toårig utredings- og prosjektarbeid med flere samarbeidsparter; NFF Telemark, Odds Ballklubb, Fossum IF Skien, Telemark Toppidrett Gymnas og de øvrige utviklingsklubbene i Telemark.

Klubben kan bruke «Odds Ballklubb»

Odds Ballklubbs ekstraordinære årsmøte i august 2020 gikk enstemmig inn for å støtte en satsing på toppnivå i kvinnefotball i Telemark i form av et samarbeid med en ny idrettsklubb. Videre godkjente årsmøtet at den nye klubben kan bruke «Odds Ballklubb» som del av sitt klubbnavn og også benytte Odds logo og draktfarger.

Initiativet fra Fossum og prosjektgruppa, resulterte i stiftelsesmøte 15. september 2020 og dermed ble Odds Ballklubb Kvinner etablert. Dette var mulig på grunn av et vedtak i Fossum hvor det ble besluttet at deres A-lag skulle overføres til Odd Ballklubb Kvinner.

Odds Ballklubb Kvinner er et langsiktig prosjekt

Byggingen av Odds Ballklubb Kvinner vil være et langsiktig prosjekt der hovedvekt av rekruteringen av spillere vil være via utviklingsklubbene i Telemark som i innledningen vil være klubber som er med i prosjektet.

I 2021, nøyaktig 50 år etter at kvinnefotballen så sitt lys i Telemark, spiller Odds Ballklubb Kvinner i norsk seriesystem for første gang. I 2022 holder til i 2. divisjon avdeling 1, med klare mål om å etablere seg som toppklubb på sikt.  Det er et ønske at arbeidet også vil være med å skape flere aktive jentespillere i Telemark med gode forutsetninger for å kunne ta steget inn i toppfotballen.

Formålet er å bidra til engasjement og entusiasme

Klubbens formål er å bidra til engasjement og entusiasme i jente- og kvinnefotballen i vårt område gjennom å skape en stabil elitesatsing. Vi vil gi jentene like muligheter som guttene til å spille toppfotball på Skagerak Arena og i en lokal toppklubb. En viktig del av arbeidet fremover vil være å skape et nært samarbeid med utviklingsklubbene i regionen for å utvikle en telemarksmodell for jentene.