Innkalling til årsmøte i Odds Ballklubb Kvinner 2022


Publisert: 01.03.2022

Til medlemmene i Odds Ballklubb Kvinner

Styret innkaller herved til årsmøte i Odds Ballklubb Kvinner.

Årsmøtet avholdes torsdag 31. mars kl. 19.00 på Skagerak Arena.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars til post@oddkvinner.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet www.oddkvinner.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Odds Ballklubb Kvinner i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Odds Ballklubb Kvinner. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Odds Ballklubb Kvinners lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på 97650656 eller post@oddkvinner.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret