Møt våre fysioterapeuter


Publisert: 08.11.2023

Foto: Olav Kvåle

Vi i Odds Ballklubb Kvinner er stolte av å ha kapasitetene Christoffer Naur og Anita Eriksen Beitdokken med i vårt team som denne helga kulminerte med opprykk til 1. divisjon.

De er jentenes viktige medspillere for å holde kroppen vedlike, og når det er snakk om opptrening etter skade.

Christoffer har vært knyttet mot laget de siste to sesongene, mens Anita kom inn i teamet denne sesongen. Vi ser en stor verdi i deres bidrag inn mot laget og sammen har de en bred faglig kompetanse.

Christoffer som til daglig jobber på Skien fysikalske institutt og akupunktur jobber tettest mot laget og er også den som er med på hjemmekampene. 

Anita har sin hverdag hos Grenland Helsesenter på Vestsiden. 

I tilknytning til den nye garderoben har de et eget arbeidsrom med arbeidsbenk, og også bord der det er muligheter til samtaler med spillerne om det skulle være behov.

Et viktig punkt i oppfølgingen av spillerne er jobben i forbindelse med kamper – både før, under og etter. 

Om spillerne er i behov av oppfølging utover det fordeler Christoffer og Anita dette mellom seg ut fra hvem sin kompetanse som bidrar til å nå målet om at spillerne skal fortest mulig tilbake på en forsvarlig måte. Det være seg om det er akutt oppståtte skader eller belastningsskader.

Begge opplever god fortrolighet med jentene slik at de kan få følge opp ut fra riktige opplysninger. Jentene er flinke til å være ærlige om egen tilstand. Det er avgjørende for at oppfølgingen skal bli så optimal som mulig.

Samarbeidet med trenerteamet oppleves også godt og fortrolig. Her drar alle i samme retning og er flinke til å lytte til hverandre for at jentene skal være i så god form som mulig. Spillere og trenere lytter på dem i oppfølgingsarbeidet, og denne kommunikasjonen spiller – trener – fysio er nøkkelen. Trening og belasting for jentene er de samstemte på at er god, da det er lite av denne typer skader i troppen.

Våre fysioterapeuter har også en god dialog og samarbeid med Odd sine fysioterapeuter. Dette samarbeidet gir god sparring og kunnskapsutveksling, og dette er et samarbeid de håper kan bygges videre framover.

Vi takker disse to kapasitetene for sine bidrag til spillergruppen vår.