Velkommen til årsmøtet 2023


Publisert: 23.02.2023

Odds Ballkubb Kvinner ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet 2023.

Årsmøtet avholdes torsdag 23. mars kl. 19.00 på Skagerak Arena, 3 etasje, kantinen.

Møtet vil starte med lansering av verdiprosjektet Like Muligheter som Odds Ballklubb Kvinner er en del av sammen med vår sponsor Sparebank 1 Sør-Øst Norge.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars til post@oddkvinner.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på www.oddkvinner.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Odds Ballklubb Kvinner i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Odds Ballklubb Kvinner. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Odds Ballklubb Kvinners lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på 97650656 eller post@oddkvinner.no

Velkommen til årsmøte!